קייסי דיידריק (בחושך) ללא חולצה, גובה חברה, גיל וגליי

קייסי דיידריק (בחושך) ללא חולצה, גובה חברה, גיל וגליי. נולד בשנת 1987, קייסי דדריק הוא בן 32 נכון לשנת 2019.

פין וולפהארד דברים זרים: גיל, גובה, חברה ושווי נקי

פין וולפהארד דברים זרים: גיל, גובה, חברה ושווי נקי. פין וולפהארד הוא בן 17 נכון לשנת 2019. הוא נולד בשנת 2002.