מייקל וולטריפ שווי נקי, אישה, חברה - אליזבת פרנקס גובה, גיל 2019

מייקל וולטריפ שווי נטו, אישה, חברה - אליזבת פרנקס גובה, גיל. מייקל ווליפ וחברתו באפי התחתנו בנובמבר 1993.