מיהו אביה של אמה וויליאמסון בהודו? גיל, וויקי, אמא מריאן וויליאמסון וביו 2019

מיהו אביה של אמה וויליאמסון בהודו? גיל, וויקי, אמא מריאן וויליאמסון וביו. בת 29 הודו אביה של אמה וויליאמסון חשוד כלארי פורטנסקי.