אשתו של וישן לכיאני קריסטינה מנד-לחיאני :: גירושין, שווי נקי (מנכ'ל מינדוולי)

אשת וישן לכיאני קריסטינה מנד-לחיאני :: גירושין, שווי נקי (מנכ'ל מינדוולי). וישן לכיאני ואשתו התגרשו ויש להם מעל מיליון דולר,