מיה אשתו הראשונה של מרקוס למוניס? השווי הנקי שלו, השכר, התחתן עם רוברטה רפל

מיה אשתו הראשונה של מרקוס למוניס? השווי הנקי שלו, השכר, התחתן עם רוברטה רפל. מרקוס למוניס היה נשוי לראשונה לאישה אילה פנפולד.