נורמה האנט (נורמה לין קנובל) וויקי, גיל, יום הולדת: אמא קלארק האנט

נורמה האנט (נורמה לין קנובל) וויקי, גיל, יום הולדת: עובדות על אמא של קלארק האנט. לאמר האנט אשתו נורמה האנט שווי נטו, משפחה, ביו:

מקנה ליי גורדון קרנהאן ואמט קרנהאן גיל, יום הולדת, עובדות משפחתיות על ילדי הלן האנט

מקנה ליי גורדון קרנהאן ואמט קרנהאן גיל, יום הולדת, עובדות משפחתיות על ילדי הלן האנט. מקנה ליי גורדון קרנהאן ואמט קרנהאן החבר